1 Tussentijdse evaluatie Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

Rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het rapport bevat een tussentijdse evaluatie van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025. Het gaat daarbij in op de conclusies en aanbevelingen van de TNO-rapportage 'Effectiviteit subsidieregeling Stage V motovervanging en retrofit'. Daarnaast bevat de evaluatie  de data en cijfers van 2021 en het 1e half jaar van 2022 van de regeling.

1 Tussentijdse evaluatie Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 (PDF | 15 pagina's | 1,1 MB)