Chemische clusters en veiligheid - Drijfveren en hindernissen voor samenwerking

In dit rapport zijn de drijfveren en hindernissen voor bedrijven om samen te werken binnen chemische clusters op basis van interviews en literatuur studie in kaart gebracht. De samenwerking is daarbij gericht op veiligheidsinitiatieven om onderlinge risico’s tussen bedrijven te verkleinen met daarbij aandacht voor de uitvoering van artikel 8 Brzo. Daarnaast is een aanpak ontwikkeld voor bedrijven over welke informatie gedeeld kan worden tussen bedrijven om onderlinge risico’s te beheersen.

Chemische clusters en veiligheid - Drijfveren en hindernissen voor samenwerking (PDF | 50 pagina's | 1,4 MB)