Meerjarenbrief - De kracht van creativiteit

Met de Meerjarenbrief informeert staatssecretaris Uslu (OCW) de Tweede Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid voor de jaren 2023 - 2025. De brief gaat in op de invulling van de afspraken uit het coalitie-akkoord en de structurele inzet van de € 170 miljoen voor de culturele en creatieve sector.

Meerjarenbrief - De kracht van creativiteit (PDF | 28 pagina's | 181 kB)