WKK Splitsingsmethodes

Voor warmtekrachtkoppeling-systemen (WKK-systemen) wordt de vrijstelling van de energiebelasting beperkt tot het aardgas dat het systeem gebruikt voor de productie van elektriciteit die wordt geleverd aan het net. Dit rapport onderzoekt methoden om de gasinput bij elektriciteitsproductie met WKK-systemen te splitsen in een belast en onbelast deel.

WKK Splitsingsmethodes (PDF | 37 pagina's | 1,2 MB)