Verkenning Opcenten onder Betalen naar Gebruik

Ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijke vormgeving en bijbehorende beleidseffecten van de provinciale opcenten onder een systeem van Betalen naar Gebruik.

Verkenning Opcenten onder Betalen naar Gebruik