Drinkwaterkwaliteit 2021

In het rapport beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in 2021 voldeed aan de kwaliteitseisen van het Drinkwaterbesluit. De ILT baseert haar oordeel op de controles van de drinkwaterkwaliteit die de drinkwaterbedrijven in 2021 hebben uitgevoerd.

Drinkwaterkwaliteit 2021 (PDF | 42 pagina's | 1,1 MB)