Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2022

Hier vindt u verschillende onderzoeksrapporten die in de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren worden behandeld en kort samengevat. De Trendrapportage is in december 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd en biedt de cijfermatige onderbouwing voor het commissiedebat over 'Leraren en Lerarenopleidingen'.

Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2021-2022 (PDF | 81 pagina's | 1,9 MB)

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2022-2032 (PDF | 70 pagina's | 2,6 MB)

Historische formatie- en stroomgegevens: Primair onderwijs (PDF | 58 pagina's | 4,4 MB)

Historische formatie- en stroomgegevens: Voortgezet onderwijs (PDF | 35 pagina's | 2,3 MB)

Historische formatie- en stroomgegevens: Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (PDF | 35 pagina's | 482 kB)

Loopbaanmonitor onderwijs 2022 (PDF | 190 pagina's | 2,6 MB)

Personeelstekorten primair onderwijs: Peildatum 1 oktober 2022 (PDF | 55 pagina's | 1,8 MB)