Open Science 2030 in the Netherlands

Het ambitiedocument gaat over de visie op Open Science in 2030. Het bespreekt de strategische doelen en de criteria die nodig zijn voor het ondernemen van acties voor het versnellen van de transitie (overgang) naar open science.