Bijlage 1 - Cultuur van en voor iedereen, beleidsdoorlichting OCW onderdeel cultuurdeelname 2001-2020

Het rapport bevat een beleidsdoorlichting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het onderdeel cultuurdeelname 2001 tot en met 2020. Zij stuurt ook een beslisnota.

Bijlage 1 - Cultuur van en voor iedereen, beleidsdoorlichting OCW onderdeel cultuurdeelname 2001-2020 (PDF | 179 pagina's | 2,3 MB)