Afschrift brief Addendum op Beheerplan 2022-2023 ProRail

Afschrift van de aanbiedingsbrief van PRoRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief bevat het addendum (bijlage) bij het beheerplan 2022 – 2023. Ook bevat de brief de complete lijst van consultatiereacties op het genoemde addendum door alle stakeholders.

Afschrift brief Addendum op Beheerplan 2022-2023 ProRail (PDF | 31 pagina's | 1,6 MB)