Aanbieden Plan van aanpak campagne bewustwording en communicatie asbestdaken

Afschrift van de brief van de ambassadeurs van de Versnellingsaanpak asbestdakensanering aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de toezending van het 'Plan van aanpak bewustwording en communicatie sanering asbestdaken'.

Aanbieden Plan van aanpak campagne bewustwording en communicatie asbestdaken (PDF | 2 pagina's | 167 kB)