‘Optimale ontwikkelingskansen, ook voor (hoog)begaafde leerlingen’ Een integrale samenvatting van de sessies (hoog)begaafdheid en passend onderwijs

Het rapport bevat een verslag van sessies met partijen uit het onderwijsveld en experts over het onderwijs aan hoogbegaafdheid. De sessies vonden plaats in oktober en november 2022.

‘Optimale ontwikkelingskansen, ook voor (hoog)begaafde leerlingen’ Een integrale samenvatting van de sessies (hoog)begaafdheid en passend onderwijs (PDF | 28 pagina's | 881 kB)