Monitor subsidieregeling leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs Derde meting 2021/2022

Het rapport bevat de 3e meting van de besteding van subsidiemiddelen voor passend onderwijs en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De meting gaat over het schooljaar 2021-2022.

Monitor subsidieregeling leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs Derde meting 2021/2022 (PDF | 38 pagina's | 510 kB)