Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden

Deze handreiking biedt een praktisch toepasbaar kader voor de democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen. Het doel daarvan is om decentrale volksvertegenwoordigers meer grip te laten hebben en houden op uiteenlopende vormen van privaatrechtelijke samenwerkingen door decentrale overheden.

Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden (PDF | 54 pagina's | 1,4 MB)