Belasting op leidingwater

Het rapport bevat een verkenning naar de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en instrumenten voor verschillende drinkwatergebruikers. Het doel is om een idee te geven over de consequenties van het beprijzen van water en de consequenties van het afschaffen van het heffingsplafond van de leidingwaterbelasting.

Belasting op leidingwater (PDF | 38 pagina's | 527 kB)