Doelstellingenmonitor passend onderwijs

De doelstellingenmonitor passend onderwijs brengt de voortgang op de doelstellingen uit de Verbeteraanpak passend onderwijs 2021-2027 in kaart. De rapportage bevat de uitkomsten van de1e meting die in het voorjaar van 2022 plaats vond.

Doelstellingenmonitor passend onderwijs (PDF | 50 pagina's | 1,1 MB)