IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar de met Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) gemeten aantallen gegeven lesuren naar vak en het percentage bevoegd gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs per peildatum 1 oktober 2021. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert de IPTO jaarlijks uit. Doorgaans worden de conslusies opgenomen in de jaarlijkse Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren in december, maar door technische omstandigheden is het IPTO-rapport later gepubliceerd.

IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs (PDF | 85 pagina's | 2,6 MB)