Bijlage Op weg naar bereikbaarheidsdoelen in mobiliteitsbeleid

Bijlage bij de Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) analyseert welke overwegingen op weg naar bereikbaarheidsdoelen van belang zijn en welke keuzes hierbij mogelijk zijn.

Bijlage Op weg naar bereikbaarheidsdoelen in mobiliteitsbeleid (PDF | 90 pagina's | 1,3 MB)