Integrale benutting van de netwerken, Krachten en kansen

Het document bevat een analyse van krachten en kansen van de verschillende vervoerswijzen (lopen, fietsen, gemotoriseerde voertuigen, openbaar vervoer) of modaliteiten.

Integrale benutting van de netwerken, Krachten en kansen (PDF | 27 pagina's | 1,5 MB)