Mobiliteitsvisie 2050 Hoofdlijnennotitie

De notitie bevat een 1e uitwerking van het integrale mobiliteitsbeleid voor de toekomst.

Mobiliteitsvisie 2050 Hoofdlijnennotitie (PDF | 56 pagina's | 8,1 MB)

De 4 hoofdlijnen van het beleid zijn:

  • integrale doelen voor bereikbaarheid;
  • het inzetten van de juiste mobiliteit op de juiste tijd en plaats;
  • een mobiliteitssysteem dat voldoet aan de normen voor duurzaamheid, gezonde leefomgeving en veiligheid;
  • een gebiedsgerichte uitwerking van deze hoofdlijnen.