Financierbaarheid drinkwatersector

Het rapport onderzoekt de effecten (voordelen en nadelen) van verschillende typen van (winst)regulering op het besturingsmodel van drinkwaterbedrijven. Het geeft aanbevelingen om de veiligstelling van de drinkwatervoorziening op de langere termijn te borgen.

Financierbaarheid drinkwatersector (PDF | 50 pagina’s | 559 kB)