Trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarigen uit Nederland

Rapport van PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2021. PIRLS meet om de 5 jaar de begrijpend leesvaardigheid van 10-jarigen.

Trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarigen uit Nederland (PDF | 111 pagina’s | 8,1 MB)