Evaluatie coronasteun cultuursector. Een synthesestudie


Het rapport schetst de totstandkoming van de financiële coronasteunmaatregelen en de samenwerking met alle betrokken partijen. Aan de hand van de gegevens geeft het een beeld van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de steun.