Voortgangsrapportage circulair textiel 2023

De voortgangsrapportage gaat in op de beleidsmonitor van het circulair textielbeleid over 2021 en enkele moties en toezeggingen.

Voortgangsrapportage circulair textiel 2023 (PDF | 9 pagina's | 416 kB) 

Onderwerpen uit de rapportage zijn:

  • de Denim Deal;
  • het beleid voor Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO);
  • de communicatiecampagne over tweedehands kleding;
  • het onderzoek naar aankoopgedrag;
  • de inkoop van het Rijk;
  • de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV textiel);
  • meer en beter inzamelen.