Werkgeversenquête 2023: Onderzoek onder werkgevers over stimuleren duurzaam reisgedrag werknemers

In het voorjaar van 2023 is voor het 4e jaar op rij onderzoek gedaan onder werkgevers met 100 of meer werknemers. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen. De vragenlijst is ingevuld door 1.016 organisaties. Het onderzoek maakt deel uit van de Werkgeversaanpak van de directies Duurzame Mobiliteit en helpt bij het duurzaam inrichten van de werkgebonden personenmobiliteit.

Werkgeversenquête 2023: Onderzoek onder werkgevers over stimuleren duurzaam reisgedrag werknemers