Voortgangsrapportage Verminderen Regeldruk 2023

Minister Adriaansens (EZK) beschrijft de voortgang van het Programma vermindering regeldruk ondernemers.

Voortgangsrapportage Verminderen Regeldruk 2023