Examenmonitor Voortgezet Onderwijs 2023

Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van examens in het voortgezet onderwijs (vo) in 2023.


De monitor rapporteert over:

  • het slagingspercentage;
  • de deelname aan het examen;
  • de gemiddelde examencijfers;
  • herkansingen;
  • de cijfers en het aantal onvoldoendes.