Loont een dubbele doelstelling van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit? E

Het rapport bevat een onafhankelijke analyse van 10 voorbeeldprojecten naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op
verschillende beleidsterreinen.