Deelrapportage Monitor Genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector 2023

De Monitor Genderdiversiteit geeft tussen 2022 en 2027 jaarlijks inzicht in de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. Genderdiversiteit gaat over de verdeling van mannen, vrouwen en nonbinaire personen. De top van de (semi)publieke sector bestaat uit burgemeesters, bestuurders, toezichthouders, Tweede Kamerleden, commandanten bij de brandweer en adviescommissieleden.

Deelrapportage Monitor Genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector 2023