Longkankersterfte door inhalatoire blootstelling aan asbest

Afschrift van de brief van de Gezondheidsraad aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat in op
het jaarlijkse aantal asbestslaclioffers in Nederland als gevolg van blootstelling in het verleden door inademing van asbest.