Beleid voor grootschalige batterijen en opweknetcongestie

Grootschalige batterijen kunnen een rol spelen bij het voorkomen of oplossen van netcongestie. Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen de rol van batterijen bij opwekcongestie en afnamecongestie. Bij invoedingscongestie kunnen batterijen een rol spelen door elektriciteit op te slaan op een moment van veel aanbod en deze op een later moment te leveren als het aanbod lager ligt en de vraag hoger, bijvoorbeeld in de avond wanneer de zon niet schijnt en de wind niet altijd waait.

CE Delft heeft voor het Ministerie van EZK onderzoek gedaan naar beleid voor grootschalige batterijen en opweknetcongestie. Dit is een vervolgstudie op het onderzoek ‘Beleid voor grootschalige batterijen en afnamenetcongestie’. In deze studie over opweknetcongestie is onderzoek gedaan naar:

  • De rol van grootschalige batterijen voor opweknetcongestie, oftewel kunnen batterijen opweknetcongestie oplossen?
  • Additionele beleidsmaatregelen voor opweknetcongestie waaronder inpassing in het elektriciteitsnet, ruimtelijke sturing en realisatie van additionele batterijen. In de studie is verdiepend onderzoek gedaan naar een subsidie voor uitgestelde levering middels batterijen bij zon-pv.
  • De rol en potentie van flowbatterijen.

Met betrekking tot afnamecongestie heeft CE Delft in een eerder onderzoek geconcludeerd dat de huidige generatie grootschalige batterijen die tot 2030 worden ontwikkeld (lithium-ion, maximaal 4 uur energiecapaciteit) geen betrouwbare, betaalbare, schaalbare en uitvoerbare oplossing zijn om netcongestie voor de afname van elektriciteit op te lossen. De huidige generatie batterijen hebben niet genoeg capaciteit om bijvoorbeeld een fabriek op te laten draaien. Wel kunnen batterijen een rol spelen bij het ontwikkelen van energy hubs en het lokaal bij elkaar brengen van vraag en aanbod van elektriciteit, bijvoorbeeld door inzet van een batterij ‘achter de meter’.

Ben jij geïnteresseerd in de rol van batterijen in het energiesysteem van de toekomst en specifiek bij opweknetcongestie? Kijk dan de webinar terug van 16 november:

https://youtu.be/ccVuaXChIDw?si=66tSBoSnkr7CJDkO