Eenheid in veelzijdigheid - Pleidooi voor een weerbaar publiek omroepbestel

Eindrapport van het adviescollege publieke omroep. Het rapport bevat een voorstel voor criteria voor toelating en verantwoording voor de landelijke publieke omroep met oog voor de belangen van eigentijdsheid, kwaliteit, pluriformiteit en maatschappelijk draagvlak.

Eenheid in veelzijdigheid - Pleidooi voor een weerbaar publiek omroepbestel