Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023

Het rapport bespreekt de voortgang op het gebied van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.

Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023