Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

Deze onderzoeksrapporten worden in de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren kort samengevat en in perspectief behandeld. De Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023 is in december 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd en biedt de cijfermatige onderbouwing voor de vergadering van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Loopbaanmonitor onderwijs (PDF | 200 pagina's | 2,5 mB)

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel (PDF | 79 pagina's | 3,1 mB)

IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs (PDF | 85 pagina's | 2,6 mB)

Tabellen loopbaanmonitor (ODS | 431 kB)

Tabellen en figuren personeelstekorten po (ZIP | 872 kB)

Tabellen en figuren personeelstekorten vo (ZIP | 489 kB)