Eindrapport evaluatie subsidieregeling OV-klantenbarometer

Het rapport bevat de evaluatie over de doeltreffendheid van de subsidieregeling CROW OV Klantenbarometer 2018-2022. Het gaat om een subsidie die het Kennisplatform CROW in 2018 heeft ontvangen voor het uitvoeren van de OV Klantenbarometer (OVKB). Het OVKB is een grootschalig landelijk onderzoek naar de mening van reizigers in het openbaar vervoer.

Eindrapport evaluatie subsidieregeling OV-klantenbarometer