Afschrift brief Internationale benchmark NS en ProRail 2023

Afschrift van de aanbiedingsbrief van NS aan staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het benchmarkrapport van NS en ProRail. De brief gaat in op enkele belangrijke punten uit het benchmarkrapport.

Afschrift brief Internationale benchmark NS en ProRail 2023