Afschrift Aanbiedingsbrief Internationale Benchmark

Afschrift van de aanbiedingsbrief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het benchmarkrapport van ProRail en NS. De brief gaat in op de resultaten van het internationale benchmark onderzoek dat ProRail heeft uitgevoerd samen met NS.

Afschrift Aanbiedingsbrief Internationale Benchmark