Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen over leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt. Het gaat om de stand van zaken in december 2023. Een eerdere versie van het rapport had de Tweede Kamer op 15 december 2023 ontvangen.

Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023