Landelijk Reizigersonderzoek 2023

Dit onderzoek brengt trends in kaart in de mobiliteit van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Daarbij is er aandacht voor verschillende reismotieven, maar met name het woon-werk verkeer in de periode 2018-2023. Het onderzoek maakt daarbij onderscheid naar de modaliteiten auto, openbaar vervoer en fiets. De onderzoeksresultaten geven ook inzicht in de ontwikkelingen in thuiswerken. Dit is het 5e jaar op rij dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Landelijke Reizigersonderzoek publiceert.

Landelijk Reizigersonderzoek 2023