Potentie energiebesparing bedrijventerreinen

Een groot deel van het energieverbruik in Nederland wordt verbruikt op bedrijventerreinen. In 2020 betrof dit bijna de helft (20,4 miljard m3 ofwel 644 PJ) van het totale gasverbruik en bijna een derde (36,6 miljard kWh ofwel 132 PJ) van het totale elektriciteitsverbruik (Kamphuis et al., 2023).

Verduurzaming van deze energievraag kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor Nederland, én is nodig voor toekomstbestendige bedrijvigheid in Nederland. Verduurzaming van de energievraag kan de energiekosten voor bedrijven verlagen, en hun concurrentiepositie vergroten.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt met een Nationaal Programma Ruimte voor Economie aan een aanpak voor het beter benutten en verduurzamen van bedrijventerreinen (EZK, 2023a).