Rekenregels en emissiefactoren voor het bepalen van de emissiereductie bij inzet van uitstootvrij bouwmaterieel

Dit rapport is een onderbouwing van standaard emissiecijfers en forfaitaire gebruiksgegevens van mobiele werktuigen, bouwvoertuigen en hulpfuncties op bouwvoertuigen ter ondersteuning van de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB).

Rekenregels en emissiefactoren voor het bepalen van de emissiereductie bij inzet van uitstootvrij bouwmaterieel