De ‘Pakisaji-zaak’ en de kwestie van eerherstel

Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie naar de ‘Pakisaji-zaak’ en de kwestie van eerherstel.

De ‘Pakisaji-zaak’ en de kwestie van eerherstel