Antwoorden vragen IenW Verantwoordingsrapport 2023

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de verantwoordingsrapportage over 2023 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Antwoorden vragen IenW Verantwoordingsrapport 2023