Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Altforst 2020

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 oktober 2020, nr. WJZ/20272006, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het  toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Altforst.

Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Altforst 2020 (PDF | 9 pagina's | 385 kB)