Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 in verband met de invoering van aanvullende maatregelen vanwege de uitbraak van vogelgriep (31 oktober 2020)

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 oktober 2020, nr. WJZ/20273673, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 en de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Altforst 2020 in verband met de invoering van aanvullende maatregelen.