Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Weert

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 mei 2021, nr. WJZ/21142893, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Weert.