Toetsingskader TOA-krediet

Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven die met een WHOA-akkoord financieel gezond kunnen worden en waarvan aannemelijk is dat ze in de toekomst voldoende levensvatbare activiteiten kunnen ontplooien.

Toetsingskader TOA-krediet (PDF | 5 pagina's | 352 kB)

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement.