Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 juni 2021, nr. WJZ/21154403, tot wijziging van de Tijdelijke regeling verplaatsingsverbod bijen Slochteren 2021 in verband met de verplaatsing van bijenpoppen, bijenlarven en eieren van bijen