Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vleuten

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 juni 2021, nr. WJZ/21158831, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Vleuten.