Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde II 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 november 2021, nr. WJZ/21272230, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Zeewolde II.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde II 2021 (PDF | 10 pagina's | 156 kB)